سروش تبرستان

کنم آفرین بر نیاکان خویش ______ گزیده دلیران و پاکان خویش

تبدیل های زبان تبری و فارسی

  تبدیل های مهم  در زبان  تبری و فارسی   تبری  فارسی تبدیل بدوج بدوز ز  به   ج بییر بگیر گ به  ی بئو بگو گ  به همزه ورگ وراز گرگ گراز گ به   و بوشائن بوشائن ، در منابع ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 34 بازدید
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
مرداد 92
6 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
4 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
9 پست