واژگان کهن تبری

اَزگه = شاخه

اِزمِره = بهم خوردن دل ، آغاز بالا آوردن

اِستِکا = هسته (پهلوی : استک)

اَسری = اشک (پهلوی : ارس)

اَغوز = گردو

اِلا = گشاده ، باز

اَنجه = ریزریز

اَندو = کاه گل

اَنگِشت = زغال گداخته

اَنگوست = انگشت

اوجا = نارون

باپِّلی = پروانه

باکلِه = باقلا

بامشی = گربه

بَتوس = تابیده

بِتیم = شکم

بَلَم = خاکستری کز آتش بالا رود.

بِنه = زمین

بوج = بِکن

بوریته = گریخت

بِهِل = بگذار

پِتی هاکاردن = تپانیدن

پِرخا = عمه ، کوتاه شده ی "پدرخواهر"

پِرزو = پِرزُ = پالونه (پارچه نازکی که با آن تفاله و ریزه های آبگونه ها را می گیرند)

پَرِند = پَربَست= جایی که گرداگرد دیوار یا پرچین باشد ، جای بسته، جای فراگرفته شده (پهلوی : پروند)

پِستِک = پشتِک = نیم تنه زیر قبا ، جلیقه

پَلّه = جیب ، یکسوی بینی ، خورجین ، ترازو

پور = غار ، سوراخ ، انگلیسی:pore

پیت = پِت = چشمان لوچ

تا = نخ

تا = یکّه ،  تنها

تاوِر = دامنه ی آفتابگیر کوه

تَرنه = تروتازه (اوستایی:تئورونه)

تُرنه = مه روی کوه

تِک = نوک

تِلا = خروس

تِلکا = گلابی جنگلی

تَلِم = گاو ماده یکساله

تَلِه = سدای گاو

تَلی = خار

تُنه = تار پارچه

تو = تابش

توم = تُم = زمان (انگلیسی:تایم)

توو =  گرم

تیپ تاپِّلی = رنگارنگ

تیپ تیپی = خال خالی

تیر= توت

تیرِنگ = تورنگ

تیکا = توکا

جَر = شاخه نازک خشک

جِر =  پایین

جِرِه = سدای زیر ، سدای خوک

جِری = کوزه

جِمِندِر = زود

جور= جُر= بالا

جول = جُل = گود

جیکا = میچکا = گنجشک

چا = سرد

چاکه = رودخانه

چال = گودال

چِپا = برنج بی مغز و ریز

چَرِه =  بیماری خوره

چَفت = آغل گوسپندان

چَکو = برنج بی مغز و ریز

چَکِّه = دست افشانی

چَل = چرخ

چِلو = چاه

چِمِر = سدا

چنگُل = چغندر

چوچی = چوب نیم سوخته

چوک = چوک چوک = شباهنگ

چیتکا = جوجه (انگلیسی: chiken)

چیک = چیکّون = نوک

خار = خوب

خانی = چشمه (پهلوی:خانیک)

خُجیر = خوب ، خوبرو (پهلوی:هوچیهر)

خُلی = آب دهان

خورد= خوردیک = کوچک (پهلوی : خورتک)

خوش = خاش = بوسه

دپشوسته = درهم برهم

دَخیستِن = فرو کردن

دِدا = خواهر

دَرزِمون =  نخ تابیده که به سوزن کشند .

دَرزِن = سوزن

دله = گونه ای سمور

دُنه = دونه = برنج

دوستن = بستن

دَهره = داس (سانسکریت:دهره)

دیار = پیدا

دیم = رخ ، رخسار

دینه = دِنه = دیروز

رِئو = جنبش آرام ماده ای مانند انگبین (در دانش کیمیا ، شاخه ای به نام رئولوژی داریم)

رِت = رها ، ریخته

رَندی = بشتی = ته دیگ

روجا = ستاره بامدادی

روشنِک = ستاره شامگاهی ، اختر ناهید

ریکا = پسر

زارا = زارُ = گویی ، انگار ، گمانم

زیک = پرنده کوچکتر از گنجشک

سات = آرایش

سازه = جارو

سال = سوال = پیشانی

سَپِل = مگس

سِرسیک = ذره

سَرِه = برابر

سِره = سرا ، خانه

سِسریک = ذره

سِلاب = برهنه

سِما = رخس و پایکوبی

سو = روشنی

سو = تبار

سیب = بیم و ترس، تنگنا

سیوتیکا = مینا

شاپ = گام

شادی = بوزینه

شِبره = شبنم

شِدرِم = شبنم

شریک = رسن ، ریسمان

شَشِک = شیشِک = خوشه پروین

شُکروم = سار

شِلاب = باران تند همراه با برف

شوکا = گوزن جنگلی

شونگ = فریاد

شِه = شبنم

شیر = خیس ، تر

غَرتِه = خاکروبه و آشغال

غول = کَر و ناشنوا

فِل = خاکستر

قُت = توان

کا = بازی

کاتی = نردبان

کاکو = دایی

کالِک = خربزه

کال = کندک ، کانال لاتین

کایر = همیار ، کاریار

کَت = شانه

کَت = دیوار

کتار= پوزه

کِترا = چمچمه

کَتِل = کُنده

کَچه = قاشق (پهلوی : کفچک)

کُرد = کارد = چوپان

کِرکِرا =  سبزقبا (نام پرنده ای)

کِرگ = مرغ

کَش = بغل ، پهلو

کُک = کبک

کِل = شیار

کُل = کول = پوست سخت مانند پوست درخت ، پوست انار

کُل گندم = ذرت ، (انگلیسی:corn)

کِلا = کوزه

کلاج = کلاغ

کُلُم = کُلوم = آغل گاوان

کِلِه = آتشدان ، دیگدان

کِلِه = کیله = جوی

کُلی = کالی = لانه ، (شیرازی : کُله)

کلین = کلهین =خاکستر

کُندِس = ازگیل

کوپّا = خرمن گندم و جو

کوپَر = بوته

کودو = کوندو = زالو

کورکِلاج = کلاغ زاغی

کَوِز = کَبِز = لاک پشت

کوش = کُش = کفش

کوله = کُله = توله خوک ، جوجه خروس

کیجا = دختر

گال = زمان

گالِش = گاوبان ، (سانسکریت:گورکشه)

گپ = سخن

گَت = بزرگ

گر = تپه ، کوه

گرمینه = فلفل

گَری = جریب

گَگِه = برادر

گَل = موش

گُله = گاله = درختچه ، بوته بزرگ

لَت = تخته

لِتکا = باغچه

لَس = سست و شل و ول

لَش = زمین آبدار

لَـــلِه = نی

لَمه = نمد

لِنگ = پا ،(انگلیسی:leg)

لُواس = روباه

لوجم = لوجن = روجین = روژین = روزن روی بام خانه

لوچه = لب

لور = گونه ای فراورده همانند پنیر که از جوشیدن و انبست  آب پنیر درست می شود.

لوِه = دیگ

لیکا = سوراخ ، انگلیسی : leake

لیلِم =  بیشه ، جنگل

لیم = چرک ، (پهلوی:ریم)

ماز = مگس

مِرجی = عدس

مِرخا = خاله ، کوتاه شده مادر خواهر

مَغِز = مگس

مِکنا = روسری

مَنگو = گاو ماده

مونگ = مانگ = ماه (اوستایی:ماونگه ، کردی:ماونگه ، انگلیسی: moon)

مه آتش پرستی ته دیم ور قدیمه
بهاره ، بهشته ، مهر و مانگه ، نه دیمه .{ رضا قلیخان هدایت (انجمن آرا ذیل دیم )}.

مونگارشو = شب مهتابی

مِیا =  مِها = مه ، ابر

نِزم = مه (پهلوی:نزم)

نِسوم = سایه ، سایه سار ، دامنه سایه سار کوه

وا = با = آش

وارش = باران

وازنِش = بالا آوردن غذا ، هراش

واش = علف (پهلوی : واش )

 واشه = باز (پرنده شکاری)

 وافه = تار پارچه (پهلوی:واف)

 وَر = کنار ، پهلو ، پهنا ، بر

 ورزیگِر = کشاورز

 وِرگ = گرگ (اوستایی:ورگه ، پهلوی : ورگ)

 وِسار = نه گرم و نه سرد (پهلوی:ویسار)

 وِشا = می گشود ، بید

 وَک =غوک (پهلوی : وک)

 وِکا = گوراِشکو = گورکن

 وَلیک = زالزالک

 وُنگ = بانگ (پهلوی:وانگ)

 ونگِ وا = سر و سدا

  ووری = مانند

 ویشار = بیدار

 ویلاج = بیوگانی ،  اَروسی

 وینگار = گله

 هاچین = سنگ روی گور

 هارِش = نگاه کن

 هِپاتِن = پاشیدن

 هَرِه = ارّه

 هَسنو = شنا

 هِشتِه = جفت

 یِر = زیر ، این سو

 یور= یُر = بالا ، آن سو

 

/ 2 نظر / 172 بازدید
نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]

sidan

1- فیلم آموزشی ارسال ایمیل انبوه بدون هیچ گونه نرم افزار 2- نرم افزار ارسال پیام کوتاه SmS به تمامی خطوط 3- نرم افزار ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی برروی وایبر 4- مجموعه کتاب ها و فیلم های موفقیت در ثروت از سایت WWW.CST.US.PN دریافت کنید. ____________________________________ آیدی ارتباطی یاهو = پشتیبانی 24 ساعت Sidanvb@Yahoo.com .