کتاب شناسی ( نسک شناسی )

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر نسک  روی نام آن کلیک نمایید.

 

تاریخطبرستانو رویان ومازندران
پدیدآورنده: بهاءالدین محمدبن اسفندیار، عباس اقبال آشتیانی (مصحح)
ناشر: اساطیر -

تاریخعلویانطبرستان
پدیدآورنده: سیدتقی واردی
ناشر: دلیل ما - 20 فروردین، 1390

سرگذشت علویانطبرستانو آل زیار [به روایتتاریخطبرستاناثر بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار]
پدیدآورنده: میترا مهرآبادی، اکبر ایرانی (مترجم)، علیرضا مختارپور (مترجم)
ناشر: اهل قلم -

ظهور و سقوط علویانطبرستان (تاریخسیاسی - اجتماعی علویانطبرستان 316 - 250 ه. ق)
پدیدآورنده: مصطفی مجد
ناشر: رسانش - 25 اردیبهشت،

تاریختحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران ازورود اسلام تا پایان حکومت علویانطبرستان

پدیدآورنده: محمدامیر شیخ نوری، مینا احمدیان (ویراستار)، جواد سخا (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 01 اردیبهشت، 1389

تاریختبرستان: پیش از اسلام و پس ازاسلام ( 3جلدی )
پدیدآورنده: اردشیر برزگر، محمد شکری فومشی (مصحح)
ناشر: رسانش - 12 مهر، 1388

تبرستاننامه: مجموعه مقالاتتاریخو باستانشناسی
پدیدآورنده: سیدرحیم موسوی (به اهتمام)ناشر: مهرنوش

تاریخو گاهشماری در سکه های اسپهبدان و حکام عرب درتبرستان: بررسی و تحلیلتاریخهای نقر شده بر مسکوکاتتبرستان
پدیدآورنده: حسن پاکزادیان
ناشر: پاکزادیان، حسن - 05 تیر، 1387

آئین های باستانی و یادی از آئین های شکوهمند ایران باستان در دیارتبرستان
پدیدآورنده: محسن مجیدزاده
ناشر: پژوهشهای فرهنگی - 05 آذر،

مازندران نگینطبرستان
پدیدآورنده: رها خواجه پور، علی شعرباف شعار (مترجم)، کاسپین ماکان (عکاس)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا

تاریخ علویانطبرستان
پدیدآورنده: سیدتقی واردی
ناشر: دلیل ما - 20 فروردین، 1390

طبرستانو دیلمان، سرزمین شجاعان
پدیدآورنده: ایرج رامتین
ناشر: آیین تربیت، سنبله - 20 آذر، 1389

تاریخطبرستانو رویان و مازندران
پدیدآورنده: بهاءالدین محمدبن اسفندیار، عباس اقبال آشتیانی (مصحح)
ناشر: اساطیر

 قیام سبزجامگان: مهاجرت و نهضت سادات علوی در ایران: از آغاز تاتاسیس حکومت علویانطبرستان
پدیدآورنده: بهاء الدین قهرمانی نژادشائق
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل -

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلامتا پایان حکومت علویانطبرستان (رشته تاریخ)
پدیدآورنده: محمدامیر شیخ نوری، مینا احمدیان (ویراستار)، جواد سخا (ویراستار)

 متاب مازندران
پدیدآورنده: کاظم سادات اشکوری، وحید ریاحی (مترجم)
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی 1381

موسیقیمازندران
پدیدآورنده: کیوان پهلوان، علی طیبی آلاشتی (ویراستار)
ناشر: آرون - 19

دانشمندانمازندران
پدیدآورنده: گلبرار رئیسی آتنی
ناشر: ترنم بهار - 27 اسفند، 1384

شاعرانمازندران
پدیدآورنده: بهمن بزرگی نوشهری (گردآورنده)
ناشر: شلاک

ضرب المثلهای الیکایی، گرمسار
پدیدآورنده: محمد احمدپناهی، علیرضا شاه حسینی، عنایت الله رنجبر
ناشر: نقش بیان - 1383

باورها و بازی های مردممازندران
پدیدآورنده: علی اکبر مهجوریان نماری (گردآورنده)
ناشر: موسسه فرهنگی شمال پایدار - 27 اسفند،

شاهنامه فردوسی، جنگمازندران، هفتخانرستم
پدیدآورنده: ابوالقاسم فردوسی، مصطفی سیفی کارجیحونی
ناشر: شاهنامه پژوهی - 1381

سرگذشت مرعشیانمازندران: تلخیص و بازنویسی کتاب های تاریخطبرتان و رویان ومازندران، اثر ظهیرالدین مرعشی و تاریخ خاندان مرعشیمازندران، اثر
پدیدآورنده: منیژه ربیعی (به اهتمام)
ناشر: میراثبان - 04 آذر، 1387

قلاع باستانیمازندران، از رود سورخانی، تا جر،کلباد
پدیدآورنده: سامان سورتیجی
ناشر: سازمان میراث فرهنگی کشور - 1382

ساری و آغاز تمدن برنج درمازندرانوگیلان
پدیدآورنده: درویش علی کولائیان
ناشر: شلفین

افسانههایسوادکوه
پدیدآورنده: احمد باوندسوادکوهی (گردآورنده)، ابوالحسن سلیمانی تپه سری (ویراستار)
ناشر: ملرد

افسانههایسوادکوه
پدیدآورنده: احمد باوندسوادکوهی (گردآورنده)، مهران نوری (ویراستار)
ناشر: پژوهشهای فرهنگی، شرکت فرهنگ پخش - 16 مرداد،

دستبافتههایسوادکوه
پدیدآورنده: مصطفی رستمی
ناشر: فرهنگستان هنر - 20 آذر، 1386

ریشههایقومی قبایلسوادکوه
پدیدآورنده: ابراهیم درویشی
ناشر: شلفین

ضرب المثلهایمردمسوادکوه
پدیدآورنده: علی نوری نژاد، عنایت الله رنجبر (ویراستار)، قدرت الله خیاطیان (ویراستار)
ناشر:بوستان اندیشه - 13 دی، 1384

نگاهداشت معماری روستا: آموزههایمعماریسوادکوه
پدیدآورنده: سیدمحسن موسوی، حسام الدین طالبی
ناشر: شلفین

 افسانههای مردممازندران
پدیدآورنده: اسدالله عمادی
ناشر: شلفین  1382

افسانههای مردم نور و رویانمازندران
پدیدآورنده: قوام الدین بینایی (گردآورنده)
ناشر: رسانش - 14 مرداد، 1385

چهل گیسو طلا،افسانههای مردممازندران، گلستان وترکمن صحرا
پدیدآورنده: سیدحسین میرکاظمی
ناشر: نشر مرکز 1382

مازندران، سرزمینیافسانهای است: قصه هایی برایکودکان ریش دار
پدیدآورنده: تورج رهنما
ناشر: بهجت

نقش مایه های باستانی در فرهنگ و آثار ایلسنگسر
پدیدآورنده: حسن پاکزادیان
ناشر: پاکزادیان، حسن - 02 مرداد، 1389

تاریخسنگسر: سرزمین دلاوران سرسخت
پدیدآورنده: عبدالرفیع حقیقت   ناشر: کومش - 14 اردیبهشت، 1384

ادبیات عامیانهسنگسر

پدیدآورنده: میترا میرزاآقایی، فاطمه تعدادی سنگسری (مترجم)
ناشر: سیب سبز -

گویش سمنان: پژوهشی درباره دستور زبان سمنانی به همراه واژه نامه وچند متن و نگاهی به لهجه هایسنگسرو لاسگرد
پدیدآورنده: آرتور کریستن سن، احسان ابراهیمیان (مترجم)، حمیدرضا حسن زاده توکلی

دانشگاه سمنان - 12 بهمن، 1389

تاریخ وگاهشماریدر سکه های ساسانی
پدیدآورنده: حسن پاکزادیان
ناشر: پاکزادیان، حسن - 15 فروردین،

گاهشماریسنگسری بر پایه یافته های تاریخی
پدیدآورنده: حسن پاکزادیان (محقق)
ناشر: حبله رود - 02 مرداد، 1389

گاهشماریدر بالا طالقان: یادنامه ی عاشورا قدیممهران
پدیدآورنده: علی بالائی لنگرودی
ناشر: همگامان چاپ - 02 خرداد، 1388

تاریخ وگاهشماریدر سکه های اسپهبدان و حکام عرب درتبرستان: بررسی و تحلیل تاریخ های نقر شده بر مسکوکات تبرستان
پدیدآورنده: حسن پاکزادیان
ناشر: پاکزادیان، حسن - 05 تیر، 1387

شهمیرزادبهشت کویر
پدیدآورنده: محمداسماعیل لاری، ر. داورزنی (ویراستار)
ناشر: محسن - 09 مرداد، 1384

عقابکوهستان: گوشه هایی از زندگی مشدیپروری
پدیدآورنده: محمدرضا گودرزی
ناشر: حبله رود - 29 دی، 1388

سوتوناجش
پدیدآورنده: محمدرضا گودرزی
ناشر: حبله رود - 22 آذر، 1388

فرهنگ جامع اصطلاحات وضربالمثلهایسمنانی: مثل ها، تشبیهات، کنایات، اصطلاحات عامیانه و ظرایف ادبی
پدیدآورنده: مصطفی جباری (ویراستار)، خسرو عندلیب سمنانی (گردآورنده)
ناشر: آبرخ -

 افتر: سرزمین گل های زنبق
پدیدآورنده: علیرضا شاه حسینی، عنایت الله رنجبر (ویراستار)
ناشر: بوستان اندیشه - 13 دی، 1384

سیمای استان سمنان، جمعیت، عشایر و فرهنگ عامه
پدیدآورنده: علیرضا شاه حسینی، محمدعلی پنجه فولادگران
ناشر: استانداری سمنان، دفتر امور اجتماعی و انتخابات 

 ضربالمثلهایمردمسوادکوه
پدیدآورنده: علی نوری نژاد، عنایت الله رنجبر (ویراستار)، قدرت الله خیاطیان (ویراستار)
ناشر:بوستان اندیشه - 13 دی، 1384

رویاهای ببر عاشق ( برداشتی آزاد از زندگی مشدی پروری )
پدیدآورنده: اسدالله عمادی
ناشر: اشاره  1382

سفر مازندران و وقایع مشروطه (‌رکن الاسفار )

پدیدآورنده : غلامحسین افضل الملک به کوشش حسین صمدی

ناشر: تبرستان2004(1383)

روجا، اشعار تبری نیما یوشیج
پدیدآورنده: محمد عظیمی
ناشر: خاورزمین – 1381

خونش، مجموعه ترانه ها و تصنیف های تبری
پدیدآورنده: علی اکبر کیوانفر
ناشر: مثنوی – 1383

سر چمر، دل سو، سروده های تبری، مازندرانی
پدیدآورنده: نصرالله هومند
ناشر: طالب آملی – 1381

اهو مونا: سروده های مازندرانی "شعر تبری"
پدیدآورنده: علی هاشمی چلابی
ناشر: طالب آملی - 02 شهریور، 1389

نغمه هایتبریگلستان: امیری، دوبیتی، فخریه، ستایش ونوازش، سرزنش، نفرین و مرثیه، ...
پدیدآورنده: کریم الله قائمی (به اهتمام)، محمدعلی هزارجریبی (شاعر)
ناشر: پیک ریحان -، 1390

 فروردینپژوهشی در زبان تبری مازندرانی همراه با علائم زبان شناسی و اشعاری از رضا خراتی کجوری
پدیدآورنده: نصرالله هومند
ناشر: طالب آملی – 1383

فرهنگ واژگانتبری ( 5جلدی )، با همانندهای مازندرانی، استاربادی،گیلی، قصرانی،
پدیدآورنده: جهانگیر نصری اشرفی، علی اصغر یوسفی نیا، جمشید قائمی
ناشر: احیاء کتاب - 1382

سیرانگ: سرودمازندرانی
پدیدآورنده: نورعلی منصوریان سرخ گریه
ناشر: جباری 

 دیباج (چهارده کلاته) گوهری در شمال دامغان
پدیدآورنده: علیرضا شاه حسینی، عنایت الله رنجبر (ویراستار)
ناشر: حبله رود - 24 دی، 1387

سوزه گلام: دوبیتیمازندرانی
پدیدآورنده: عبدالعلی حیدری گرجی
ناشر: ارنواز - 25

غذاهای سنتیمازندرانی
پدیدآورنده: علی طالبی (ویراستار)، طاهره تراب نژاد (تهیه کننده)
ناشر: روجین مهر -

عاشقانه های مردم مازندران
پدیدآورنده: فرشاد احمدی
ناشر: روجین مهر - 10 آبان، 1389

چیستان هایمازندرانی
پدیدآورنده: یوسف الهی، شهرام قلی پور گودرزی
ناشر: شلفین - 29

تاور وانگ، شعر مازندرانی
پدیدآورنده: نورعلی منصوریان سرخ گریه
ناشر: مبعث – 1382

تربیت در مثلهایمازندرانی
پدیدآورنده: عباس نصرالله زاده زواردهی
ناشر: بدر منیر - 23 آبان، 1384

کولی ها: بررسی درباره کولی های جهان و گروه های عمده کولی در استان مازندران: به همراه نمودار و تصاویر
پدیدآورنده: اسماعیل یزدان پناه
ناشر: امیر مازندرانی - 27 اسفند، 1384

مازندرانی و سنسکریت کلاسیک روایت واژه ها
پدیدآورنده: درویش علی کولائیان
ناشر: نشر چشمه - 02 دی، 1387

النگ "چمنزار": شعرمازندرانی
پدیدآورنده: غلام جباری پابندی
ناشر: ارنواز - 25 اسفند، 1386

مه و منجور: منظومه هایمازندرانی
پدیدآورنده: جلیل قیصری (شاعر)
ناشر: شلفین -

حمزه پهلوان: دو زبانه فارسی / مازندرانی
پدیدآورنده: اسدالله عمادی، رضا لواسانی (تصویرگر)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -

تی تی مون، مجموعه اشعار مازندرانی
پدیدآورنده: علی اصغر مهجوریان نماری
ناشر: اشاره – 1381

مثنوی بچابچا (گل پامچال) با گویشمازندرانیو برگردانفارسی
پدیدآورنده: منصور هدایتی
ناشر: شلفین

واژه نامه و واژه نمای کنزالاسرارمازندرانی (دیوان امیرپازواری)
پدیدآورنده: گیتی شکری، فرزانه وزوایی (ویراستار)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

فرهنگی

اساشعر: مجموعه مقاله ها و شعرهای (نوظهور) مازندرانی
پدیدآورنده: جلیل قیصری، محمدصادق رئیسی
ناشر: میرماه - 09 تیر، 1389

پارپیرار (2)، نری ناری ناری کا، شعر مازندرانی
پدیدآورنده: فرهود جلالی کندلوسی
ناشر: شلاک – 1381

نغمه های سرزمین بارانی (برگزیده اشعار، تصنیف ها و ترانه هایمازندرانی)
پدیدآورنده: اسدالله عمادی (به اهتمام)
ناشر: شلفین - 27 دی، 1385

برمه گلی (ویژه ایام فاطمیه و محرم) مجموعه اشعار مازندرانی (همراه با جدیدترین شورهای سینه زنی)
پدیدآورنده: حامد خروهک
ناشر: رهروان ولایت - 04 خرداد، 1384

فرهنگ عوام آمل، واژه و لغات و ضرب المثل های مازندرانی
پدیدآورنده: محمود ایاز
ناشر: ایاز، محمود – 1383

گزیده مقالات همایش بزرگداشتامیرپازواری
ناشر

/ 0 نظر / 88 بازدید